Poniżej są dostępne do pobrania harmonogramy zajęć na cały I semestr roku szkolnego 2014/2015 dla klas zaocznych LO i TR.

Klasy Ia LOz, Ib LOz, Ic LOz (zmiany 30.10.2014 r.)

Klasy IIa LOz, IIb LOz (zmiany 30.10.2014 r.)

Klasy IIc LOz, IIIa LOz, IIIb LOz, IIIc LOz (zmiany 30.10.2014 r.)

Klasy I TRz, II TRz

 

Dostępne do pobrania są tematy prac kontrolnych na I semestr roku szkolnego 2014/2015. Można je znaleźć tutaj.

 

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29.08.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Proszę pobrać wzór i zmodyfikować listę obecności klasy:

Wzór dla klas stacjonarnych.

Wzór dla klas zaocznych.

 
Pliki do pobrania
Kalendarz
Do wakacji pozostało:

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje. Informacje o cookies.

EU Cookie Directive Module Information