Harmonogram dla klas zaocznych LO i TR  można pobrać poniżej


Klasy 1 LOZ
Klasy 2 LOZ
Klasy 3 LOZ

Klasy TRZ

 


ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA SŁUCHACZY

 

DO CKZiU NR 2 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Prowadzimy stałą rekrutację na wszystkie semestry bez egzaminów wstępnych. Do szkoły przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową lub średnią.

Na semestry wyższe zapraszamy osoby, które wcześniej podjęły naukę w innych szkołach, zarówno te, które przerwały edukację w wyniku różnych życiowych przyczyn, jak również pragnące się przenieść oraz ukończyć szkołę w spokojnej atmosferze wsparcia.

WSZYSTKIE SZKOŁY SA BEZPŁATNE

Rodzaje szkół dla dorosłych, do których prowadzony jest nabór:

- GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- nauka w trybie stacjonarnym 3 razy w tygodniu rano lub po południu,

- nauka w trybie zaocznym 4 razy w miesiącu (piątek sobota),

-  STUDIUM  POLICEALNE w zawodzie;

 

- technik informatyk,

- technik rachunkowości,

- KWALIFIKACYJNE KURSY  ZAWODOWE

- technik ochrony osób i mienia,

- technik BHP,

- technik ekonomista,

- technik architektury krajobrazu,

- technik handlowiec,

- technik obsługi turystycznej,

- florysta.

 • O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 16- 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 2-letniej szkoły policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy  liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum.
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  • dwa zdjęcia (podpisane)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (szkoła policealna).
 • Terminarz:
  • od 28 kwietnia do 22 sierpnia 2014 - składanie wymaganych dokumentów do szkoły
  • 26 sierpnia 2014 - ogłoszenie wyników naboru do szkoły
 • W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie może trwać do 29 sierpnia 2014r.
 

Aktualny harmonogram klas zaocznych z terminami egzaminów ustnych i pisemnych.

 

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem.

KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO

1. Klasy  I A, I B i I C LO/Z
2. Klasy  II A, II B, II C i III  LO/Z

 

KLASY SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 - TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Dworskiego 25

Klasy I TR, II A TR i II B TR

 

Poniżej zostały umieszczone harmonogramy zjazdów

dla klas zaocznych TR w semestrze II roku szkolnego 2013/2014.

Zajęcia będą się odbywać w budynku przy ul. Dworskiego 25

Harmonogramy klas zaocznych I, II A TR i II B TR

 

 

Poniżej zostały umieszczone harmonogramy zjazdów

dla klas zaocznych LO/Z w semestrze II roku szkolnego 2013/2014.

 

1. Harmonogram klasy I i II LO/Z
2. Harmonogram klasa III c LO/Z

 

 

 
Pliki do pobrania
Kalendarz
Do wakacji pozostało:

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje. Informacje o cookies.

EU Cookie Directive Module Information